Contact

Motor Toer Club De Hondsrug Emmen
p/a secretariaat (Jolanda Moes)
van Selbachstraat 3
7815 SN Emmen
E-mail: info@mtcdehondsrug.nl
Website:www.mtcdehondsrug.nl

Voorzitter
Remko Nijland
Tel. 06 20 21 61 15
E-mail: remkonijland@live.nl

Secretaris
Jolanda Moes
Tel. 06 46 39 53 06
E-mail: info@mtcdehondsrug.nl

Penningmeester
Ben Korte
Tel. 06 20008542
Bankrelatie:  NL10INGB0003024300, MTC De Hondsrug, Emmen
E-mail: benkorte1@kpnmail.nl

Bestuurslid
Vice-secretaris
Henk Duursma
Tel. 06 51 59 95 54
E-mail: info@hduursma.nl

Bestuurslid
Karst van Oosten
Tel. 06 50 68 76 05
E-mail: karstvanoosten@ziggo.nl

Bestuurslid
Vice-penningmeester
Jan Vos
Tel. 06 52 01 21 94
E-mail: vos.jan.57@gmail.com

Lief en Leed beleid
Jans en Rita Heijne
Tel. (0591) 318583
E-mail: jansheijne@gmail.com
E-mail: ritaheijne67@gmail.com

Toercommissaris
Karst van Oosten
Iwan Veerbeek

Website beheer/Redactie
Karst van Oosten
E-mail: redactie@mtcdehondsrug.nl